Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404-175/2019-02

Предмет јавне набавке : Куповина добара – Гориво

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 - 158/2019-02

Предмет јавне набавке : Услуга одржавања хлоринаторских станица - хлорисање

Врста набавке : Набавка мале вредности

Редни број набавке: 404-128/2019-02

Предмет јавне набавке : Поправка службених возила за потребе општине

Врста набавке : Услуге

Редни број набавке: 404-125/2019-02

Предмет јавне набавке : Средства за одржавање хигијене просторија

Врста набавке : Јавна набавка добара

Редни број набавке: 404 -101/2019-02

Предмет јавне набавке : НАБАВКА ГОРИВА

Врста набавке : Javna nabavka male vrednosti dobara