Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404 -371/2019-02

Предмет јавне набавке : Електрична енергија

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности добара

Редни број набавке: 404-278/2019-02

Предмет јавне набавке : Сервисирање клима уређаја

Врста набавке : Набавка услуга

Редни број набавке: 404 -247/2019-02

Предмет јавне набавке : Услуге ресторана

Врста набавке : Набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 -248/2019-02

Предмет јавне набавке : Услуге хлорисања водовода

Врста набавке : Набавка мале вредности

Редни број набавке: 404-175/2019-02

Предмет јавне набавке : Куповина добара – Гориво

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности