Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404 -265/2018-02

Предмет јавне набавке : НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, за потребе Градске општине Црвени Крст - Ниш

Врста набавке : Набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 -191/2018-02

Предмет јавне набавке : НАБАВКА ГОРИВА, за потребе Градске општине Црвени Крст – Ниш у 2018.год

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: CB007.1.11.220-PP2-TD2

Предмет јавне набавке : Construction works at Vidriste area

Врста набавке : Work Contract Award notice on Wednesday,07. February 2018. for Contract title: Construction works at Vidriste area- as per technical specification and design.

Редни број набавке: 404 -109/2018-02

Предмет јавне набавке : услуга одржавања хлоринаторских станица зa хлорисање воде за пиће

Врста набавке : Набавка мале вредности

Редни број набавке: CB007.1.21.040-LP-TD2-1

Предмет јавне набавке : Reconstruction of common school yard

Врста набавке : Works Contract Award notice for Contract title: Reconstruction of common school yard.Referential publication: CB007.1.21.040-LP-TD2-1. Location – Niš, Nišava district, Republic of Serbia, ISO code RS bid on MIS Portal , attached 25.01.2018.