Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404 -1002/2019-02

Предмет јавне набавке : Грађевински Материјал

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 -964/2019-02

Предмет јавне набавке : Репрезентација

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 - 954/2019-02

Предмет јавне набавке : Набавка рачунарске опреме

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности добара

Редни број набавке: 404-782/2019-02

Предмет јавне набавке : Набавка грађевинског материјала

Врста набавке : јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404-790/2019-02

Предмет јавне набавке : Услуга осигурања запослених у ГОЦК

Врста набавке : мале вредности