sort proizvodi
sort proizvodi

Историја општине

Локалитет се налази северно од села Хума, у близини Ниша, на стрмом узвишењу које је са три стране практично неприступачно. Најстарији хоризонти овог вишеслојног налазишта припадају бубањској групи, односно Бубањ–Салкуца–Криводол културном комплексу, у енеолитском периоду распрострањеном на подручју од Трансилваније и Олтеније на северу, до Пелагоније и Албаније на југу. Насеље се налази у матичном подручју бубањске културе, чије се формирање везује за продор нових етничких елемената у другој половини III миленијума пре н. е. Својим положајем контролисало је целокупну Нишку котлину и било један од важних центара насељености овог краја. Међу керамичким материјалом заступљени су сви облици који се, поред других елемената из области орнаментике, сматрају носиоцима стила ове културне групе: пехари са две дршке, зделе са ободом повијеним на унутра, плитки тањири и амфоре. Осим посуда грубе и обичне фактуре, јавља се и квалитетна, црноуглачана керамика која се ослања на позноенеолитску, пре свега.

Археолози су наставили истраживања на локалитету Бубањ у близини насеља Ново село и током ове године ће бити отворене две сонде на локалитету Велике хумске чуке, поред села Хума у близини Ниша.

-------------------------------------------------------------------

Отварање две сонде на локалитету Велике хумске чуке (осам километара северозападно од Ниша), означиће обнову истраживања које је 1993. прво почео професор са америчког универзитета Харвард, а наставили др Миодраг Грбић и 1956. академик Гарашанин. Гарашанин је, како је забележено, открио насеље са кућама у облику земуница опкољених ровом, што указује да је оно живело у време великих померања номадских племена са опасностима да буду уништена". Локалитет је 1949. стављен под заштиту закона, а 1979. је проглашен за културно добро од велике вредности. Према проф. др Милораду Стојићу, локалитет је очуван а захваљујући својим геоморфолошким и културноисторијским карактеристикама могао би да прерасте у археолошки парк - прворазредну туристичку атракцију нишког краја.

-------------------------------------------------------------------

Споменици културе и историје Мартиријум, античка Базилика која се налазила на некадашњем римском гробљу, сада је на простору ширег центра града у насељу Јагодин-мала