Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404-782/2019-02

Предмет јавне набавке : Набавка грађевинског материјала

Врста набавке : јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404-790/2019-02

Предмет јавне набавке : Услуга осигурања запослених у ГОЦК

Врста набавке : мале вредности

Редни број набавке: 404-649/2019-02

Предмет јавне набавке : Услуге Штампања

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 -502/2019-02

Предмет јавне набавке : Канцеларијски материјал

Врста набавке : Набавка мале вредности

Редни број набавке: 404-469/2019-02

Предмет јавне набавке : Геодетске услуге за гробље у Горњем Комрену

Врста набавке : Набавка услуга