Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404 -502/2019-02

Предмет јавне набавке : Канцеларијски материјал

Врста набавке : Набавка мале вредности

Редни број набавке: 404-469/2019-02

Предмет јавне набавке : Геодетске услуге за гробље у Горњем Комрену

Врста набавке : Набавка услуга

Редни број набавке: 404-468/2019-02

Предмет јавне набавке : Геодетске услуге за гробље у Доњем Комрену

Врста набавке : Набвка услуга

Редни број набавке: 472/2019-02

Предмет јавне набавке : Депоновање финансијских средстава општине

Врста набавке : Јавни позив

Редни број набавке: 404-444/2019-02

Предмет јавне набавке : Услуге хлорисања водовода

Врста набавке : Набавка мале вредности