Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404–773/2018-02

Предмет јавне набавке : Услуге Штампања

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404-671/2018-02

Предмет јавне набавке : Сервисирање клима уређаја

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 -568/2018-02

Предмет јавне набавке : Набавка електричне енергије

Врста набавке : Набавка мале вредности

Редни број набавке: 404-534/2018-02

Предмет јавне набавке : Пластеници за повртарство

Врста набавке :

Редни број набавке: 404 -440/2018-02

Предмет јавне набавке : УСЛУГЕ РЕСТОРАНА

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности