Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404 -568/2018-02

Предмет јавне набавке : Набавка електричне енергије

Врста набавке : Набавка мале вредности

Редни број набавке: 404-534/2018-02

Предмет јавне набавке : Пластеници за повртарство

Врста набавке :

Редни број набавке: 404 -440/2018-02

Предмет јавне набавке : УСЛУГЕ РЕСТОРАНА

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 -265/2018-02

Предмет јавне набавке : НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА, за потребе Градске општине Црвени Крст - Ниш

Врста набавке : Набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 -191/2018-02

Предмет јавне набавке : НАБАВКА ГОРИВА, за потребе Градске општине Црвени Крст – Ниш у 2018.год

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности