Јавне набавке
Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке

Редни број набавке: 404 -632/2017-02

Предмет јавне набавке : Набавка електричне енергије

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: CB007.1.11.220-PP2-TD2

Предмет јавне набавке : Construction works at Vidriste area

Врста набавке :

Редни број набавке: CB007.1.21.04-LP-TD2

Предмет јавне набавке : Reconstruction of common school yard

Врста набавке :

Редни број набавке: 404 -207/2017-02

Предмет јавне набавке : Канцеларијски материјал

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности

Редни број набавке: 404 -133/2017-02

Предмет јавне набавке : Гориво за моторна возила 2017

Врста набавке : Јавна набавка мале вредности