sort proizvodi
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 404-604/2020-02
Предмет јавне набавке: Гориво
Врста набавке: мале вредности
gorivo poziv.pdf-2020-06-24 14:28:01gorivo poziv.pdfKONKURSNA DOKUMENTACIJA   2020..docx-2020-06-24 14:28:11KONKURSNA DOKUMENTACIJA 2020..docxodluka o dodeli ugovora gorivo.pdf-2020-06-24 14:28:19odluka o dodeli ugovora gorivo.pdf
Редни број набавке: 404-639/2020-02
Предмет јавне набавке: Кафане
Врста набавке: јнмв
Позив за ЈНМВ - кафане 2020.docx-2020-06-19 10:30:44Позив за ЈНМВ - кафане 2020.docxКонкурсна документација кафане 2020.docx-2020-06-19 10:30:58Конкурсна документација кафане 2020.docxOdluka kafane.pdf-2020-07-24 11:01:06Odluka kafane.pdf
Редни број набавке: 404 -784/2020-02
Предмет јавне набавке: Грађевински материјал
Врста набавке: јнмв
Позив - грађевински материјал 2020.docx-2020-06-19 10:31:33Позив - грађевински материјал 2020.docxконкурсна документација грађевински материјал.doc-2020-06-19 10:31:44конкурсна документација грађевински материјал.docOdluka gradjevinski materijal.pdf-2020-07-10 12:58:14Odluka gradjevinski materijal.pdf
Редни број набавке: 404-562/2020-02
Предмет јавне набавке: Набавка ел. енергије
Врста набавке: мале вредности
poziv javna nabavka elektricna energija.pdf-2020-05-28 11:09:23poziv javna nabavka elektricna energija.pdfКонкурсна документација - ел енергија 2020.doc-2020-05-28 11:09:34Конкурсна документација - ел енергија 2020.doc
Редни број набавке: 404 -552/2020-02
Предмет јавне набавке: услуга одржавања хлоринаторских станица зa хлорисање воде за пиће
Врста набавке: Мале вредности
позив za ЈНМВ хлорисањеl -2020.docx-2020-05-12 12:53:26позив za ЈНМВ хлорисањеl -2020.docxКОНКУРСНА 2020 мај.doc-2020-05-12 12:53:38КОНКУРСНА 2020 мај.docodluka o dodeli ugovora hlorisanje.pdf-2020-05-28 11:07:54odluka o dodeli ugovora hlorisanje.pdf
Редни број набавке: 404-549/2020-02
Предмет јавне набавке: Поправка службених возила
Врста набавке: Мале вредности
Poziv popravka vozila.pdf-2020-05-11 11:36:34Poziv popravka vozila.pdf
Редни број набавке: 404-548/2020-02
Предмет јавне набавке: Средства за одржавање хигијене службених просторија
Врста набавке: јавна набавка мале вредности
Poziv JNMV higijenska sredstva.pdf-2020-05-07 12:51:33Poziv JNMV higijenska sredstva.pdf