sort proizvodi
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 404-1066/2022-02
Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније
Врста набавке: мале вредности
Javni poziv Mobilna telefonija.pdf-2022-10-26 14:30:04Javni poziv Mobilna telefonija.pdfOdluka o dodeli ugovora mobilni telefoni.pdf-2022-11-17 13:58:10Odluka o dodeli ugovora mobilni telefoni.pdf
Редни број набавке: 404-1006/2022-02
Предмет јавне набавке: Израда идејног пројекта за санацију асфалтне бициклистичке стазе у селу Миљковац-Видриште
Врста набавке: мале вредности
Poziv sanacija asfaltne biciklističke staze.pdf-2022-09-28 09:50:04Poziv sanacija asfaltne biciklističke staze.pdf
Редни број набавке: 996/2022-02
Предмет јавне набавке: Радови на изради и монтажи држача за паркирање бицикала
Врста набавке: мале вредности
Poziv držači za bicikle.pdf-2022-09-27 08:55:00Poziv držači za bicikle.pdf
Редни број набавке: 404-748/2022-02
Предмет јавне набавке: Гориво за моторна возила
Врста набавке: мале вредности
Javni poziv gorivi.pdf-2022-07-22 11:50:52Javni poziv gorivi.pdfOdluka o dodeli ugovora gorivo.pdf-2022-08-04 13:49:07Odluka o dodeli ugovora gorivo.pdf
Редни број набавке: 404-581/2022-02
Предмет јавне набавке: Набавка електричне енергије
Врста набавке: мале вредности
Javni poziv za nabavku el energije.pdf-2022-06-10 13:15:06Javni poziv za nabavku el energije.pdfObaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju struja.pdf-2022-08-03 14:33:19Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi ili poništenju struja.pdfOdluka struja.pdf-2022-06-22 10:22:33Odluka struja.pdf
Редни број набавке: 404-151/2022-02
Предмет јавне набавке: Набавка теренског возила путем финансијског лизинга
Врста набавке: мале вредности
Javni poziv terensko vozilo.pdf-2022-05-25 08:24:57Javni poziv terensko vozilo.pdfObaveštenje o dodeli ugovora terensko vozilo.pdf-2022-05-25 08:25:20Obaveštenje o dodeli ugovora terensko vozilo.pdf
Редни број набавке: 404-432/2022-02
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања хлоринаторских станица
Врста набавке: мале вредности
Poziv Hlorisanje.pdf-2022-05-20 11:54:43Poziv Hlorisanje.pdf
Редни број набавке: 404-515/2022-02
Предмет јавне набавке: Екстерна ревизија завршног рачуна буџета
Врста набавке: мале вредности
Poziv Eksterna revizija budžeta.pdf-2022-05-20 10:13:40Poziv Eksterna revizija budžeta.pdfZapisnik sa otvaranja nabavke eksterna revizija.pdf-2022-06-01 11:33:38Zapisnik sa otvaranja nabavke eksterna revizija.pdfOdluka o dodeli ugovora revizija.pdf-2022-06-01 11:31:03Odluka o dodeli ugovora revizija.pdf
Редни број набавке: 404-463/2022-02
Предмет јавне набавке: Услуге Штампања
Врста набавке: мале вредности
Poziv jnmv Usluge Štampanja.pdf-2022-05-19 13:21:12Poziv jnmv Usluge Štampanja.pdfObaveštenje štampani materijal.pdf-2022-06-24 11:00:49Obaveštenje štampani materijal.pdf
Редни број набавке: 404-462/2022-02
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал и тонери
Врста набавке: мале вредности
Poziv - Nabavka kancelarijskog materijala i tonera.pdf-2022-05-17 11:58:59Poziv - Nabavka kancelarijskog materijala i tonera.pdf