sort proizvodi
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 404-401/2022-02
Предмет јавне набавке: Сервисирање клима уређаја
Врста набавке: мале вредности
Poziv servisiranje klima 2022.pdf-2022-04-29 10:47:11Poziv servisiranje klima 2022.pdfodluka o dodeli ugovora servisiranje klima uredjaja.pdf-2022-05-16 13:30:20odluka o dodeli ugovora servisiranje klima uredjaja.pdf
Редни број набавке: 404-345/2022-02
Предмет јавне набавке: Средства за одржавање хигијене службених просторија
Врста набавке: мале вредности
Poziv sredstva za održavanje higijene službenih prostorija.pdf-2022-04-20 13:42:19Poziv sredstva za održavanje higijene službenih prostorija.pdfOdluka higijena.pdf-2022-05-09 13:18:16Odluka higijena.pdf
Редни број набавке: 404-344/2022-02
Предмет јавне набавке: Набавка репрезентације
Врста набавке: мале вредности
Poziv nabavka reprezentacije.pdf-2022-04-20 13:41:18Poziv nabavka reprezentacije.pdfObaveštenje Reprezentacija.pdf-2022-05-19 13:28:52Obaveštenje Reprezentacija.pdf
Редни број набавке: 404-374/2022-02
Предмет јавне набавке: Атарски путеви
Врста набавке: мале вредности
Javni poziv za Javnu nabavku Atarski putevi.pdf-2022-04-15 15:14:18Javni poziv za Javnu nabavku Atarski putevi.pdfObaveštenje o dodeli ugovora atarski putevi.pdf-2022-05-25 08:26:28Obaveštenje o dodeli ugovora atarski putevi.pdf
Редни број набавке: 404-242/2022-02
Предмет јавне набавке: Радови на изради бетонског платоа
Врста набавке: јавна набавка мале вредности
POZIV radovi na izradi betonskog platoa.pdf-2022-03-21 09:12:25POZIV radovi na izradi betonskog platoa.pdf
Редни број набавке: 404-73/2022-02
Предмет јавне набавке: Набавка рачунарске опреме
Врста набавке: мале вредности
Nabavka računarske opreme.pdf-2022-02-07 11:35:34Nabavka računarske opreme.pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru nabavka računarske opreme.pdf-2022-03-24 14:03:00Obaveštenje o zaključenom ugovoru nabavka računarske opreme.pdf