Дана 13.07.2017. год. комунални инспектори Службе за инспекцијске, комунално-стамбене и имовинско правне послове Управе Градске општине Црвени крст спровели су акцију обавештавања мештана села Сечаница на обавезу измирења финансијских дуговања за утрошену воду у из сеоског водовода у Сечаници, као и упозоравања на могућност искључења корисника са мреже сеоског водовода у случају неизмирења обавеза или непотписивања уговора о репрограму дуга. По евиденцији Одбора за воду Савета грађана села Сечаница регистровано је укупно 125 дужника од чега су 2 буџетски корисници који нису били обухваћени данашњом акцијом. Од 123 дужника – домаћинстава уручење писаног упозорења спроведено је на следећи начин:

58 – уручена са потписом,
12 – уручена без потписа,
51 – није затечен,
2 – нису припремена јер нису била видљива на фотокопији списка дужника
123 УКУПНО

Од 14.07.2017. Упозорења незатеченим корисницима, као и корисницима за које није припремљено упозорење, сагласно ЗУП-у, биће уручена поштом. По окончању доставе свим корисницима, а закључно са периодом 24.-30.2017. инспектори Градске општине Црвени Крст са овлашћеним органом за извођење радова на искључењу са водоводне мреже, приступиће искључивању корисника који нису измирили обавезе.