У четвртак 13.07.2017. одржан је састанак поводом стања у коме се налазе сеоски водоводи на територији Градске општине Црвени Крст.
Сеоски водоводи на територији Градске општине Црвени Крст грађени су седамдесетих година прошлог века, након чега су о њиховом одржавању бринули сеоски Одбори за воду, а с обзиром да се потрошња воде  већ годинама не наплаћује, због недостатка средстава сеоски водоводи у Крављу, Паљини, Хуму, Рујнику, Лесковику су у јако лошем стању.
    С тим у вези Градска општина Црвени Крст предузела је низ активности да би се санирало стање на сеоским водоводима и да се почне са континуираним хлорисањем, како би вода била исправна за пиће у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
    За потребе набавке грађевинског материјала за постављање ограде око сеоских резервоара и формирање зоне санитарне заштите издвојена су средства у износу од 280.000,00 динара.
    За поправку и репарацију старих хлоринатора- за потребе континуираног хлорисања воде, као и за набавку нових хлоринатора утрошено је 200.000,00 динара.
    Градска општина Црвени Крст је по окончаној јавној набавци закључила уговор са овлашћеном организацијом за континуирано хлорисање воде у сеоским водоводима у Хуму, Рујнику, Лесковику, Паљини и Крављу, за период од наредних шест месеци у износу од 1.000.000,00 динара.
    Након што се почне са континуираним хлорисањем воде Градска општина Црвени Крст ће предузети све неопходне активности и мере , у сарадњи са Саветима грађана и одборима за воду, да се одреди цена по кубику воде и да се крене са наплатом потрошње воде како би се обезбедила средства за извођење радова на одржавању сеоских водовода.