У организацији општине Црвени крст а уз помоћ Задружног савеза Србије и нишавског управног округа, као и Министарства којим руководи господин Кркобабић јуче је одржана трибина на тему задругарства. 

Присутни пољопривредници, представници цеховских удружења као и сви заинтересовани могли су да се упознају са одредбама новог Закона о задругама. Присутнима су предочене све предности удруживања произвођача као и подстицајне мере које је Влада Републике Србије увела у ову пбласт.