На основу члана 14. став 1. Тачке 12, 23 и 28 Статута  Градске општине Црвени Крст ("Сл. лист Града Ниша". бр. 123/2008), као и на основу  Правилника о критеријумима и поступку расподеле средстава из буџета Градске општине Црвени Крст у области спорта и културе, даје се следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Клубовима, удружењима и спортским организацијама са територије Градске општине Црвени Крст Ниш

          Обавештавамо  Вас, да  своје програме (План рада са финансијским трошковником, сатницом и планом тренинга) редовних активности за 2018. годину, требате доставити најкасније до 15. августа , на писарници Градске општине Црвени Крст у два примерка, како би благовремено сагледали могућност финансирања Ваших манифестација и уједно испланирали средства у Буџету ГО Црвени Крст за 2018. годину.

          После наведеног рока, накнадно донети планови неће бити разматрани. Након усвајања Плана манифестација од значаја за развој ГО Црвени Крст и Буџета ГО Црвени Крст, бићете обавештени да ли су Вам и у ком износу одобрена финансијска средства.

          Лице за контакт: Снежана Милетић, бр. телефона 583-700, ГО Црвени Крст.