Председник Градске општине Црвени Крст расписује

О Г Л А С

За давање локација за постављање киоска на јавним површинама на територији Градске општине Црвени Крст  путем јавног надметања.

Целокупан текст огласа као и пријавни формулари налазе се на на овом сајту на страници ДОКУМЕНТА у фолдеру КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА подфолдер КИОСЦИ.