На сатанку одржаном 09. децембра 2017. године Савет грађана поповца донео је одлуку да распише оглас за уређење свог гробља и сахрањивање покојника. 

На конкурс, који траје до 20. децембра 2017.г, могу се јавити физичка и правна лица а посао се склапа за целу 2018. годину. 

Ближе информације могу се добити на телефон: 064/5535316.