Неисправност воде у неколико сеоских водовода
На основу испитивања воде у сеоским водоводима које је извршио Институт за јавно здравље Ниш, због повећаних вредности за мутноћу и боју вода је хигијенски неисправна и до даљњег није за употребу на следећим сеоским водоводима:
- Лесковик,
- Паљина (горнји део села),
- Кравље (резервоар Драговац), 
- Рујник (резервоар на путу за Лесковик).

Вода на јавним чесмама у Крављу и Лесковику је хигијенски исправна.