Поновљени јавни увид ће се спровести у просторијама Градске управе Града Ниша - Секретаријат за планирање и изградњу, улица Генерала Милојка Лешјанина бр. 10, у периоду од 21.03. - 04.04. 2018. године сваког радног дана.