Бања Топило престаје са радом. Нелегални објекат који је функционисао у бањи одбијен је у поступку легализације. Објекат захвата извор термалне воде, па је привредно друштво коме је донето решење о забрани коришћења од стране грађевинске инспекције у складу са решењем затворило свој објекат, и неће радити у наредном периоду.