У току је јавни увид у нацрт следећих урбанистичких планова:

1.  Првих измена и допуна плана генералне регулације подручја Градске општине Црвени Крст –прва фаза. Јавни увид се реализује у периоду од 26.07.2017 до 24.08.2018 сваког радног дана у просторијама Секретаријата за планирање и изградњу и на званичној интернет страници града ниша.

Јавна седница Комисије за планове града Ниша, на којој ће се вршити сумирање јавног увида одржаће се дана 12.09.2018. са почетком у 11 часова у сали ЈП Завод за урбанизам Ниш, ул.7 јули бр.6.

2. Првих измена и допуна плана детаљне регулације аеродрома „Константин  Велики“ у Нишу у периоду од 30.07.2018 до 28.08.2018год, сваког радног дана у просторијама Секретаријата за планирање и изградњу и на званичној интернет страници Града Ниша.

Јавна седница Комисије за планове града Ниша, на којој ће се вршити сумирање јавног увида одржаће се дана 05.09.2018. са почетком у 11 часова у сали Скупштине града Ниша .

Током јавног увида свако правно и физичко лице има право да достави писану примедбу на предложене Нацрте  планских решења, на адресу: Град Ниш, Градска управа града Ниша – Секретаријат за планирање и изградњу, улица Генерала Транијеа бр.10