Градска општина Црвени крст позива Вас да истакнете кандидатуру за најуспешнији спортски колектив и појединца у 2018. години. 

Обавештавамо  Вас, да  своје захтеве  за избор најуспешнијег спортског колектива и појединца за 2018. годину, доставите најкасније до 30. новембра , на писарници Градске општине Црвени Крст у два примерка, (са копијама адектватиних докумената  о учешћу на такмичењима, постигнутим резултатима, наградама ).

Спортски колектив и најуспешнији спортиста, биће награђени приликом обележавања Дана Градске општине Црвени Крст, децембра месеца 2018. године.

          Лице за контакт: Снежана Милетић, бр. телефона 583-700 или  мејлом misnezаna@gu.ni.rs.