Припреме за зимску сезону у пуном су јеку. Општински штаб за елементарне непогоде спреман је да предухитри све могуће проблеме који нас могу задесити ове зиме. Спремају се дежурства за снежне и хладније дане а набављена је и прва количина индустријске соли за посипање површина око стамбених објеката.

Користимо и ову прилику да позовемо Скупштине станара и професионалне Управнике стамбених заједница да подигну прве количине соли.