Програм јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе за запошљавање Филијала Ниш реализује се у циљу очувања и унапређења радних способности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада са територије града Ниша, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

Јавни радови на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом се могу организовати у свим јединицама локалне самоуправе, независно од степена развијености, утврђеним у складу са посебним прописом Владе.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог jавног конкурса за незапослену особу са инвалидитетом.

На јавним радовима се радно ангажују најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за сваку особу са инвалидитетом укључену у јавни рад.

Јавни радови се могу спроводити у областима:

  • социјалне заштите и хуманитарног рада,
  • културне делатности,
  • одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
  • одржавања и заштите животне средине и природе.

Текст конкурса можете преузети ОВДЕ