Позивамо Вас на рани јавни увид поводом изградње просторног плана подручја посебне намене инфраструктуре коридора железничке пруге Београд - Ниш. 

Увид ће се одржавати до 29.08. 2019. године у канцеларији 14 Градске Општине Црвени Крст, од 10-15 часова, или ОВДЕ.