sort proizvodi
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 404 -502/2019-02
Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал
Врста набавке: Набавка мале вредности
позив за ЈНМВ -канцеларијски мат -2019.docx-2019-05-31 07:55:00позив за ЈНМВ -канцеларијски мат -2019.docxНабавка канцеларијског материјала 2019.docx-2019-05-31 07:55:16Набавка канцеларијског материјала 2019.docxobaveštenje kanc mat.pdf-2019-07-18 09:23:02obaveštenje kanc mat.pdfobrazloženje o dodeli ugovora kanc mat.pdf-2019-07-05 13:07:08obrazloženje o dodeli ugovora kanc mat.pdf
Редни број набавке: 404-469/2019-02
Предмет јавне набавке: Геодетске услуге за гробље у Горњем Комрену
Врста набавке: Набавка услуга
jnmv geodetske usluge omeđavanje Gornji Komren.pdf-2019-05-21 13:02:59jnmv geodetske usluge omeđavanje Gornji Komren.pdf
Редни број набавке: 404-468/2019-02
Предмет јавне набавке: Геодетске услуге за гробље у Доњем Комрену
Врста набавке: Набвка услуга
jnmv geodetske usluge groblja DK.pdf-2019-05-22 08:02:46jnmv geodetske usluge groblja DK.pdf
Редни број набавке: 472/2019-02
Предмет јавне набавке: Депоновање финансијских средстава општине
Врста набавке: Јавни позив
javni poziv za prikupljanje ponuda banak.pdf-2019-05-21 12:57:08javni poziv za prikupljanje ponuda banak.pdfrešenje Overnight.pdf-2019-06-06 07:52:03rešenje Overnight.pdf
Редни број набавке: 404-444/2019-02
Предмет јавне набавке: Услуге хлорисања водовода
Врста набавке: Набавка мале вредности
позив za ЈНМВ хлорисање-мај-2019.docx-2019-05-16 12:02:05позив za ЈНМВ хлорисање-мај-2019.docxКОНКУРСНА 2019 maj.doc-2019-05-16 12:02:19КОНКУРСНА 2019 maj.docОбавештење - Хлорисање.pdf-2019-06-12 11:12:32Обавештење - Хлорисање.pdfodluka hlorisanje 31052019.pdf-2019-05-31 12:52:00odluka hlorisanje 31052019.pdf
Редни број набавке: 404 -371/2019-02
Предмет јавне набавке: Електрична енергија
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности добара
Позив - еле.енергија 2019.docx-2019-04-24 13:05:59Позив - еле.енергија 2019.docxКонкурсна документација - ел енергија 2019.doc-2019-04-24 13:06:13Конкурсна документација - ел енергија 2019.docobaveštenje energija.pdf-2019-07-18 09:23:36obaveštenje energija.pdfodluka jnmv el. energija.pdf-2019-05-24 14:02:30odluka jnmv el. energija.pdf
Редни број набавке: 404-278/2019-02
Предмет јавне набавке: Сервисирање клима уређаја
Врста набавке: Набавка услуга
POZIV-SERVISIRANJE KLIMA.pdf-2019-04-04 10:38:21POZIV-SERVISIRANJE KLIMA.pdf
Редни број набавке: 404 -247/2019-02
Предмет јавне набавке: Услуге ресторана
Врста набавке: Набавка мале вредности
Позив за ЈНМВ - кафане 2019.docx-2019-04-02 11:08:09Позив за ЈНМВ - кафане 2019.docxКонкурсна документација кафане 2019.docx-2019-04-02 11:08:24Конкурсна документација кафане 2019.docxZaključen ugovor JNMV kafane.pdf-2019-05-16 13:14:59Zaključen ugovor JNMV kafane.pdf
Редни број набавке: 404 -248/2019-02
Предмет јавне набавке: Услуге хлорисања водовода
Врста набавке: Набавка мале вредности
позив za ЈНМВ хлорисањеl -2019(1).docx-2019-04-01 12:23:43позив za ЈНМВ хлорисањеl -2019(1).docxКОНКУРСНА 2019(1).doc-2019-04-01 12:23:58КОНКУРСНА 2019(1).docTS2. obavestenje hlorinisanje.pdf-2019-04-18 09:23:19TS2. obavestenje hlorinisanje.pdfОбустављена јнмв Хлорисање.pdf-2019-04-11 10:56:37Обустављена јнмв Хлорисање.pdf
Редни број набавке: 404-175/2019-02
Предмет јавне набавке: Куповина добара – Гориво
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
5.позив за ЈНМВ гориво -2019.docx-2019-03-07 10:45:175.позив за ЈНМВ гориво -2019.docxKONKURSNA DOKUMENTACIJA - GOCK Gorivo - 2019..docx-2019-03-07 10:45:32KONKURSNA DOKUMENTACIJA - GOCK Gorivo - 2019..docxugovor gorivo.PDF-2019-04-24 12:53:17ugovor gorivo.PDFOdluka o dodeli ugovora za gorivo.PDF-2019-03-22 12:34:02Odluka o dodeli ugovora za gorivo.PDF
close
logo