sort proizvodi
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 404-347/2021-02
Предмет јавне набавке: Сервисирање клима уређаја
Врста набавке: мале вредности
Poziv JNMV Servisiranje klima uređaja.pdf-2021-05-06 12:59:37Poziv JNMV Servisiranje klima uređaja.pdf
Редни број набавке: 404-335/2021-02
Предмет јавне набавке: Поправка и одржавање рачунарске опреме
Врста набавке: мале вредности
Poziv JNMV Popravka i održavanje računarske opreme.pdf-2021-05-06 12:47:06Poziv JNMV Popravka i održavanje računarske opreme.pdf
Редни број набавке: 404-319/2021-02
Предмет јавне набавке: Израда рачунарске мреже и система техничке заштите
Врста набавке: јавна набавка мале вредности
Mreža nabavka.pdf-2021-04-22 11:35:39Mreža nabavka.pdf
Редни број набавке: 404-148/2021-02
Предмет јавне набавке: Услуге штампања
Врста набавке: Јавна набавка мале вредности
Услуге штампања позив.pdf-2021-03-01 11:26:26Услуге штампања позив.pdf
close
logo