sort proizvodi
sort proizvodi

Јавне набавке

Опис јавне набавке Позив Конкурсна Питања и одговори Обавештења Одлуке
Редни број набавке: 404-1102/2021-02
Предмет јавне набавке: Набавка новогодишњих пакетића
Врста набавке: мале вредности
Poziv novogodišnji paketići.pdf-2021-12-08 11:40:40Poziv novogodišnji paketići.pdfOdluka novogodišnji paketići.pdf-2021-12-17 11:03:06Odluka novogodišnji paketići.pdf
Редни број набавке: 404-1039/2021-02
Предмет јавне набавке: Грађевински радови
Врста набавке: мале вредности
Poziv građevinski radovi.pdf-2021-11-18 15:06:55Poziv građevinski radovi.pdfOdluka o dodeli ugovora građevinski radovi Bjegović.pdf-2021-12-03 11:27:03Odluka o dodeli ugovora građevinski radovi Bjegović.pdf
Редни број набавке: 404-726/2021-02
Предмет јавне набавке: Набавка грађевинског материјала
Врста набавке: мале вредности
Poziv Građ. materijal.pdf-2021-07-26 14:44:07Poziv Građ. materijal.pdfKonkursna građ. materijal.pdf-2021-07-26 14:44:15Konkursna građ. materijal.pdf
Редни број набавке: 404-724/2021-02
Предмет јавне набавке: Набавка канцеларијског намештаја
Врста набавке: ЈНМВ
Poziv nabavka kanc. nameštaja.pdf-2021-07-26 12:16:43Poziv nabavka kanc. nameštaja.pdf
Редни број набавке: 404-710/2021-02
Предмет јавне набавке: Израда, транспорт и уградња теретане на отвореном
Врста набавке: мале вредности
Poziv teretane.pdf-2021-07-23 14:07:14Poziv teretane.pdf
Редни број набавке: 404-480/2021-02
Предмет јавне набавке: Набавка путничког возила путем финансијског лизинга
Врста набавке: мале вредности
poziv nabanka automobila.pdf-2021-06-02 08:34:12poziv nabanka automobila.pdf
Редни број набавке: 404-388/2021-02
Предмет јавне набавке: Услуга одржавања хлоринаторских станица за хлорисање воде за пиће
Врста набавке: мале вредности
Poziv Hlorisanje 2021.pdf-2021-05-19 08:51:42Poziv Hlorisanje 2021.pdfodluka o dodeli ugovora hlorisanje(1).pdf-2021-06-02 08:32:37odluka o dodeli ugovora hlorisanje(1).pdf
Редни број набавке: 404-347/2021-02
Предмет јавне набавке: Сервисирање клима уређаја
Врста набавке: мале вредности
Poziv JNMV Servisiranje klima uređaja.pdf-2021-05-06 12:59:37Poziv JNMV Servisiranje klima uređaja.pdfobaveštenje obustava jn klime.pdf-2021-05-12 14:01:12obaveštenje obustava jn klime.pdf
Редни број набавке: 404-335/2021-02
Предмет јавне набавке: Поправка и одржавање рачунарске опреме
Врста набавке: мале вредности
Poziv JNMV Popravka i održavanje računarske opreme.pdf-2021-05-06 12:47:06Poziv JNMV Popravka i održavanje računarske opreme.pdf
Редни број набавке: 404-319/2021-02
Предмет јавне набавке: Израда рачунарске мреже и система техничке заштите
Врста набавке: јавна набавка мале вредности
Mreža nabavka.pdf-2021-04-22 11:35:39Mreža nabavka.pdf