sort proizvodi
sort proizvodi

Конкурси и огласи

Број Назив Рок Документација
20/2023-3
Конкурс за суфинансирање из области спорта
----------
 1. Javni poziv Sport 2023.pdf
 2. ПРИЈАВА НА КОНКУРС 2023.doc
 3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ И ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ СПОРТ 2023.doc
 4. Апликациони формулар спорт 2023.docx
 5. Sport 1.pdf
 6. Sport 2.pdf
 7. Sport 3.pdf
 8. Sport 4.pdf
 9. Sport 5.PDF
 10. Sport 6.pdf
 11. Sport 7.pdf
 12. Sport 8.pdf
 13. Sport 9.pdf
 14. Sport 10.pdf
 15. Sport 11.pdf
19/2023-3
Јавни позив за суфинансирање програма/пројеката удружења грађана и невладиних организација из области кутуре
----------
 1. Javni poziv kultura 2023.pdf
 2. АПЛИКАЦИОНИ ФОРМУЛАР ЗА 2023 КУЛТУРА.docx
 3. ПРИЈАВА-НА-КОНКУРС 2023.docx
 4. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈ И ПРАВДАЊЕ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ 2023.doc
 5. IZJAVA 2023.docx
 6. Kultura 1.pdf
 7. Kultura 2.pdf
 8. Kultura 3.pdf
 9. Kultura 4.pdf
 10. Kultura 5.PDF
 11. Kultura 6.pdf
 12. Kultura 7.pdf
 13. Kultura 8.pdf
 14. Kultura 9.pdf
 15. Kultura 10.pdf
 16. Kultura 11.pdf
21/2023-04
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи Градске општине Црвени крст
17.02.2023
 1. Интерни онкурс за попуњавање извршилачког радног места.pdf
 2. Rešenje o internom konkursu.pdf
 3. Rešenje interni konkurs neuspeh.pdf
29/2023-04
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места
12.03.2023
 1. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta.pdf
 2. Rešenje o obrazovanju konkursne komisije.pdf

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2023. ГОДИНИ
----------
 1. Javni konkurs javni radovi TEHNIČKA PODRŠKA LAPZ GO CRVENI KRST NIŠ 2023.pdf
274/2023-02
Оглас за давање локација за постављање киоска на површинама јавне намене
31.03.2023
 1. Оглас за киоске март 2023..pdf
 2. Пријава за физичка лица.docx
 3. Пријава за предузетнике.docx
 4. Пријава за правна лица.docx
 5. Записник о спроведеном поступку бодовања за локацију под р.б. 1 - објекат бр. 237.pdf
 6. Записник о спроведеном поступку бодовања за локацију под р.б. 2 - објекат бр. 238.pdf
 7. Записник о спроведеном поступку бодовања за локацију под р.б. 3 - објекат бр. 236.pdf
 8. Записник о спроведеном поступку бодовања за локацију под р.б. 4 - објекат бр. 229.pdf
 9. Записник о спроведеном поступку бодовања за локацију под р.б. 5 - објекат бр. 230.pdf
 10. Записник о спроведеном поступку бодовања за локацију под р.б. 6 - објекат бр. 228.pdf
177/2023-04
Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи градске општине Црвени крст
----------
 1. Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta.pdf
211/2023-04
Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Управи градске општине Црвени крст
----------
 1. Pružanje pravne pomoći građanima.pdf
 2. Lista za izbor 28112023.pdf