Мирјана Лапајне,инжењер електротехнике

Члан Општинског већа Градске општине Црвени Крст, за подручја: привреда и сарадња са другим градским општинама. 
Рођена 07.10.1951. године у Нишу. Основну, средњу и вишу електротехничку школу завршила је у Нишу. Стручна знања и искуство усавршила је на пословима у ЕИ Ниш. Удата, мајка двоје деце. У претходном мандату 2008-2012 успешно је обављала дужност одборника, шефа одборничке групе, а од почетка 2010. године је члан Већа Градске општине Црвени Крст - Ниш. У ПУПС-у је тренутно председник Општинског одбора Црвени Крст – Ниш.

Александар Савић,мастер европског бизниса и маркетинга

Члан Општинског већа Градске општине Црвени Крст, за подручја: социјална заштита, рад са саветима грађана и информационе технологије.
Рођен је 20.04.1990. године у Нишу, са пребивалиштем у Суповцу, општина Црвени Крст, Ниш. Средњу Економску школу у Нишу завршио је 2009. године. Мастер студије завршио је 2014. године на Европском универзитету – "Факултет за европски бизнис и маркетинг" у Београду са просечном оценом 10, где је стекао академски назив - "мастер менаџер европског бизниса и маркетинга". Положио је државни стручни испит за државне службенике по програму за високо образовање 2015. године у Министарству државне управе и локалне самоуправе у Београду. Такође, у Београду 2015. године положио је и посебан стручни испит за матичара у Министарству државне управе и локалне самоуправе. Поседује сертификат о похађању семинара издат од стране Министарства правде и државне управе и делегације Европске уније, на тему: Задаци у вези са коришћењем електронске управе у оквиру Републике Србије. Почео је да ради јула 2009. године у Управи за грађанска стања и опште послове града Ниша где на позицији стручни сарадник ради до јула 2016.г. Ван радног односа радио је у Raiffeisen банци на позицији сарадник за директну продају банкарских производа.

Милош Ђорђевић,дипломирани правник

Члан Општинског већа Градске општине Црвени Крст, за подручја: култура, омладина и спорт.
Рођен  21.07.1989. године у Нишу са пребивалиштем у Сечаници. Основну школу завршио је у Грејачу, средњу административно- биротехничку у Нишу. Правни факултет у Нишу уписао је 2008 г. Од 2009-2011 г.  био председник студентске организације која је бројала преко 300 чланова. Учествовао у многим пројектима који су значајни за развој и унапређење студентског живота и побољшања услова студирања. 2015 г. децембра месеца завршио факултет. Почевши од 2014 г радио у ЕПС

Бранко Ђорђевић,мастер економског индустријског менаџмента

Члан Општинског већа Градске општине Црвени Крст, за подручја: комунална делатност и урбанизам.
Рођен дана 03.04.1979. године у Нишу. Завршио је основну и средњу Електротехничку школу у Нишу. Стекао је звање машинског инжињера 2004. године, смер хидроенергетика. Завршио је специјалистичке студије Високе школе за менаџмент у саобраћају – смер право и безбедност, као и мастер Економског индустријског менџмента. Ожењен је и отац троје деце. Бавио се приватним бизнисом од 2003. године. Од 2004. до 2011. године био је власник и директор ауто сервиса "Ауто центар Ђорђевић". Од 2012. године је одборник у ГО Црвени Крст и председник Комисије за област комуналних послова. 2013. године изабран је за члана Већа ГО Црвени Крст као ресорно задужен за комуналне послове и инфраструктуру што је обављао са завидним успехом. У периоду од 2012-2015. године био је на функцији председника Управног одбора Фонда за самофинансирање и заједничке потребе грађана.

Небојша Нешић,машински инжењер

Члан Општинског већа Градске општине Црвени Крст, за подручја: пољопривреда и заштита животне средине.
Рођен је 1.2.1962. год. у Нишу. Основну школу је завршио у ОШ „Моша Пијаде“ а средњу у Гимназији „Светозар Марковић“. Одслужио војни рок. Завршио вишу машинску школу и стекао звање машински инжењер. Живи у Поповцу.  Поуздан, вредан и поштен радник, запослен у ЈП“Нишстан“. Дугогодишњи активиста друштвених, културних и спортских организација младих.У ФК Будућност – Поповац обавља дужност генералног секретара. Члан СПС од оснивања. У више изборних циклуса кандидат за одборника Града Ниша и Градске општине Црвени Крст.