sort proizvodi
sort proizvodi

Заменик председника

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ГО ЦРВЕНИ КРСТ

Александар Крстић

Заменик председника Градске општине Црвени Крст, за подручја: планирање, изградња, водоснабдевање и каналисање отпадних вода.
Рођен 04.06.1989. године у Нишу. Дипломирани правник Правног факултета Универзитета у Нишу.