sort proizvodi
sort proizvodi

Општинска изборна комисија

Радно време: 09:00-20:00h

Суботом и недељом: 09:00-20:00h

Контакт телефон: 018/583-700

Председник: Горан Николић 

Секретар: Љубисав Пантић 064/8766646
 

Проглашене Изборне листе

Изборна листа кандидата за одборнике СГОЦК Коалиција: Александар Вучић - Црвени Крст сутра

Изборна листа кандидата за одборнике СГОЦК КОАЛИЦИЈА БИРАМО НИШ-БИРАМО ЦРВЕНИ КРСТ-САША СТОЈАНОВИЋ (Народни покрет Србије, Демократска странка, Зелено-леви фронт, Покрет слободних грађана)

Изборна листа кандидата за одборнике СГОЦК  КОАЛИЦИЈА УЈЕДИЊЕНИ - НАДА ЗА НИШ - МИОДРАГ СТАНКОВИЋ - НОВА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ (НОВИ ДСС) - НИШ, МОЈ ГРАД - НАРОДНА СТРАНКА (НС) - СОЦИАЛДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (СДС) - ДОСТА ЈЕ БИЛО (ДЈБ) - ДЕМОКРАТСКА УНИЈА РОМА (ДУР)

Изборна листа кандидата за одборнике ГЛАС НАРОДА ЈЕ СНАГА НАРОДА - Др МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ

Изборна листа кандидата за одборнике СГОЦК ГРУПА ГРАЂАНА " ДР ДРАГАН МИЛИЋ"

Изборна листа кандидата за одборнике СГОЦК БОЈАН АВРАМОВИЋ - НЕ ДАМО НИШ

Изборна листа кандидата за одборнике СГОЦК НИШ, НАШ ГРАД- Бранислав Јовановић- Љубиша Николић Либе НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ- Милош Парандиловић

Изборна листа кандидата за одборника СГОЦК  УЈЕДИЊЕНИ ЗА СЕЛО И ГРАД - БУДИМО НА ЧИСТО 

Изборна листа кандидата за одборнике СГОЦК А Б'Е НИШ БРЕ!! - МИЛАН СТОЈАНОВИЋ

Акти Општинске изборне комисије

Пословник изборне комисије

Одлука о прописивању образаца

Решење о проглашењу Изборне листе Коалиције: Александар Вучић - Црвени Крст сутра

Закључак о ближем одређивању начину и поступањи ОИК ГОЦК

Роковник за вршење изборних радњи у поступку избора за Одборнике СГОЦК

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КОАЛИЦИЈА БИРАМО НИШ-БИРАМО ЦРВЕНИ КРСТ-САША СТОЈАНОВИЋ

Одлука о називу и изгледу образаца за подношење пријава за посматрање рада органа за спровођење избора за ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ, расписаних за 02.06.2024

Решење о проглашењу изборне листе 3 КОАЛИЦИЈА УЈЕДИЊЕНИ-НАДА ЗА НИШ

Решења о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Решење о именовању члана и заменика у проширеном саставу на предлог Коалиције Александар Вучић - Црвени Крст сутра

Решење о одбијању Приговора Гордане Стојановић

Решење о утврђивању положаја изборне листе националне мањине ГЛАС НАРОДА ЈЕ СНАГА НАРОДА - Др Милош Стојановић

Решење о проглашењу изборне листе 4 ГЛАС НАРОДА ЈЕ СНАГА НАРОДА - Др МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ

Решење о проглашењу изборне листе 5 ГРУПА ГРАЂАНА "ДР ДРАГАН МИЛИЋ"

Решење о проглашењу изборне листе 6 БОЈАН АВРАМОВИЋ - НЕ ДАМО НИШ

Решење о проглашењу изборне листе 7 НИШ, НАШ ГРАД- Бранислав Јовановић- Љубиша Николић Либе НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ - Милош Парандиловић

Решење о утврђивању положаја изборне листе националне мањине УЈЕДИЊЕНИ ЗА СЕЛО И ГРАД - БУДИМО НА ЧИСТО

Решење о проглашењу изборне листе 8. УЈЕДИЊЕНИ ЗА СЕЛО И ГРАД - БУДИМО НА ЧИСТО

Решење о проглашењу изборне листе 9. А Б'Е НИШ БРЕ!! - МИЛАН СТОЈАНОВИЋ

Решење о именовању члана и заменика члана у проширени састав Уједињени - Нада за Ниш

Решење о именовању члана и заменика члана у проширени састав Уједињени за село и град - Будимо на чисто

Решење о именовању члана и заменика члана у проширени састав Глас народа је снага народа

Решење о одређивању Јавног предузећа "Службени гласник" за штампање гласачкихи листића и другог изборног материјала

Решење о именовању члана и заменика у проширеном саставу на предлог ГРУПЕ ГРАЋАНА "ДР ДРАГАН МИЛИЋ - ЗА ЦРВЕНИ КРСТ"

Решење о именовању члана и заменика у проширеном саставу на предлог КОАЛИЦИЈЕ БИРАМО НИШ - БИРАМО ЦРВЕНИ КРСТ - САША СТОЈАНОВИЋ

Решење о одбацивању приговора Милана Јовановића

Решење о именовању члана и заменика у проширеном саставу на предлог странке НОВО ЛИЦЕ СРБИЈЕ

Решење о брисању кандидата за одборника СГОЦК у проглашеној изборној листи број 4. ГЛАС НАРОДА ЈЕ СНАГА НАРОДА - Др МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ

Решење о брисању кандидата за одборника СГОЦК у проглашеној изборној листи број 5. ГРУПА ГРАЂАНА "ДР ДРАГАН МИЛИЋ"

Решење о брисању кандидата за одборника СГОЦК у проглашеној изборној листи број 9. А Б'Е НИШ БРЕ!! - МИЛАН СТОЈАНОВИЋ

Одлука о облику и садржини образаца ОИКГОЦК 5, 6, 7, 8, 9 и 10/24 за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике СГОЦК расписаних за 02. јун 2024. године

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

ОДЛУКУ О БОЈИ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА И БОЈИ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СГОЦК који су расписани за 02. јун 2024. године

Решење о именовању члана и заменика члана на предлог ГРУПЕ ГРАЂАНА А Б Е НИШ

Одлука о обрасцима за гласање и утврђивање резултата гласања

Одлука о утврђивању броја бирачких места

Одлука о боји гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије

Овлашћење за посматрање рада органа за спровођење избора за одборнике СГОЦК

Одлука о утврђивању боје сигурносних затворница

Одлука о укупном броју гласачких листића

Решење о исправци техничке грешке - година рођења

Одлука о објављивању укупног броја бирача за подручје градске општине Црвени Крст

Одлука о обрасцима записника о примопредаји изборног материјала за спровођење избора за одборнике СГОЦК

Решење о исправци техничке грешке  - изборне листе

Решење о исправци техничких грешака -образложење проширени састав

 

Записници Општинске изборне комисије

Записник са 1. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 2. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 3. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 4. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 5. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 6. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 7. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 8. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 9. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 10. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 11. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 12. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 13. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 14. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 15. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 16. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 17. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 18. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 19. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 20. седнице ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Записник са 21. седнице ОПШТИНСЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ

Обрасци за локалне изборе 02.06.2024.г.

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац пријаве домаћег посматрача

Образац пријаве страног посматрача

Образац списка представника домаћег посматрача

Образац списка представника страног посматрача

Образац 5

Образац 6

Образац 7

Образац 8

Образац 9

Образац 10

 

Градска изборна комисија

Одлукa о начину прикупљања обaвештења и објављивања укупног бroja бирача